Resfritt möte om resfriamöten

Har varit med på ett webinar mellan olika myndigheter om Trafikverkets uppdrag att stötta utvecklingen av resfria möten i myndighetssfären. Jag tycker att det är roligt av flera orsaker.

Möte i kontorsladskapet

Att att frågan faktiskt drivs. Det har tagit en stund men nu är vi där. Myndigheter kan vara trögstartade men när väl processen är igång så ångar den på.

Våra myndigheter skall gå före i miljöanpassning. Kan staten visa att ökad effektivitet och bättre miljöprestanda går hand i hand  så blir det en drivkraft i sig.

Social interaktion och därmed möten  är grunden för förändring. Dessutom är resor normalt den största källa till direkt miljöpåverkan i dessa organisationer, därför är det viktigt att vi tar båda frågorna på allvar.

Detta webinar samt förstås   #ssmw serien bidrar också med att öka vanan  vid mediet. Som droppen urholkar stenen 🙂

 

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Grön IT, Hållbar utveckling, Resfriamöten. Bookmark the permalink.

Comments are closed.