Möte 1 med referensgruppen för #ssmw

Så fick jag till slut till ett möte. Vi är idag 20 personer på listan men det finns plats för fler om man är intresserad. I så fall anmäl dig här

Vi var tillslut fyra som dök upp på vårt virtuella möte @useijmer, @worldonawing@chrisJangelovSE och jag.

Vi hade fyra punkter på dagordningen för vårt timmeslånga möte.

1.Upplägg inför ett webinar om socialaintranät i panel form och lite annat.
2.Fundera vilken väg som #ssmw ska ta framåt.
3. Titta på synpunkter som kommit in från tidigare enkäter
4. Framför allt så vill jag höra vad ni tycker och hur ni vill se att #ssmw utvecklas.

Efter som vi alla representerade antingen b2b-företag eller myndigheter så formade det naturligtvis diskussionen. Vi pratade om hur behoven ser ut idag. En synpunkt är att vi är förbi evangeliststadiet och nu behöver de praktiska exemplen.

Jag presenterade idén om ett panel-webinar om socialaintranät. Vill sätta i hopp några konsulter och praktiker att diskutera erfarenheter kring intranät. Jag har ett antal namn som jag tror på och fick ytterligare förslag under mötet. Grundtanken är att inte blanda konsulter med dess egna kunder och skapa en intressant mix av erfarenheter.

En viktig synpunkt som kom fram är att det måste vara ett vässat diskussionsledande på mötet för att bli bra. I övrigt så  var alla med på noterna.

Vi kom sedan att diskutera motsvarande upplägg för ett webinar om B2B.  Det mynnade inte ut i så mycket konkret mer än att jag bad Chris och Ulf att fundera vad de utifrån sin roll som B2B företagare skulle vara intresserade av att vi tog upp.

Jag bad om förslag på ämnen som kan vara intressanta att ta upp i kommade webinarer. ett antal bra ideer dök upp.

  • Mätbarhet: värde på långsikt. Styr vi över samtalet till nya medier eller ökar vi det totalt sätt? Vi har pratat om det tidigare men aldrig hittat en bra ingång. Här får vi nog gräva lite och lyssna runt för att hitta någon/några som kan hjälpa oss att problematisera detta område.
  • Videoproduktion och sändning på ett praktiskt plan. Vad behöver man och hur gör man
  • Ett webinar om  värdet av webinar och hur man genomför dem.
  • Redaktionsskap för många kanaler. Hur utnyttjar och anpassar vi materialet till företagets olika kanaler?

Slutligen så prövade jag iden om en virtuell  Pecha kucha.  Ett sätt att öppna det virtuella utrymmet på våra webinarer för fler och på så sätt också få möjlighet att hitta nya tankar och idéer som vi kan vidareutveckla på kommande webinarer inom #ssmw. Idén föll i god jord så vi skall pröva en sådan under tidig vår.

Mer än så räckte inte tiden till. Genomgången av tidigare enkäter får vänta till en annan gång.  Jag tackar för bra in put.

Hösten har ramlat på med en aldrig tidigare skådad fart men jag hoppas att vi i alla fall skall hinna med ett webinar till innan jul.

 

 

 

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in socialamedier, ssmw, Webinar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.