Bruksfilm, om att producera film internt med enkla medel.

Webbsändning vid havet
Webbsändning vid havet

Man förutsätter att en informatör skall kunna skriva och kanske också hjälpligt illustrera sina texter med egentagna bilder. Det är mer ovanligt att informatören själv förutsätts kunna producera video. Av historiska skäl så anses film och video som dyrt och komplicerat och därför i allmänhet som otillgängligt i det normala informationsarbetet.
Detta är en förlegad syn. Vi kanske är ovana vid videoproduktion men det är helt inom räckhåll för att ta till oss.

Många organisationer är redan igång att använda och därmed förändra synen på vad video är i kommunikationsarbetet. Produktion kan förstås fortfarande vara extermt dyrt.  Se bara på de stora långfilmerna, men det går också att producera med i det nämaste nollbudget.

Vad är egentligen kvalitet?

Berättarkvalite är mångdimensionellt men i grunden handlar det om att svara mot målgruppens behov och engagemang. En av de mest visade kategorierna på nätet är D.I.Y filmer, där youtube blir en uppslagsbok för att lösa problem. Det är sällan filmiskt perfekta produktioner men uppskattas just för att de löser ett problem. Relevans blir viktigare än perfektion. Sannolikt är det alltid så även om relevansen är svårare att få grepp på än den tekniska kvaliten på produktionen.
Fundera över vad det ger oss för utrymme att förbättra kommunikationen med  internproducerad video i vår redskapslåda?

Användningen av nätdistribuerad video har gjort oss otåligare. Det är svårare att hålla kvar publiken.  Det gäller naturligtvis inte alltid och det finns fortfarande tillfällen då långa filmer är rätt men som en generell regel så är korta filmer mer rätt.
Som samtalsobjekt till text så ger det budskapet hjärta. Det som text inte klarar, att fånga människor när de är som bäst.

Bruksfilm

Skall vi sammanfatta vad jag menar när jag talar om bruksfilm så blir det så här:

  • Nära målgruppens behov: Med låg budget så kan vi producera material som är närmare även en liten målgrupps behov.
  • På plats: Styrkan av att visa det som händer där det händer istället för att bara berätta om det
  • Konkret: att visa processen istället för att bara berätta om den
  • Personligt : När vi är som bäst så utsträlar vi engagemang på ett sätt som är oemotståndligt.
  • Visuellt: Vi utnyttjar bilderna för att understryka drivkrafter och känslor
  • Tillräckligt bra: därför att det räcker

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Bruksfilm, socialamedier. Bookmark the permalink.

Comments are closed.