Det Nya Arbetslivet – Hur skulle kontoret fungera ut om det uppfanns idag? Några överblivna tankar efter seminariet.

När jag fick frågan från Microsoft om att delta i ett seminarium i Almedalen på #hejdigitalt så tackade jag naturligtvis ja, men under förutsättning att jag kunde göra det på distans. Visserligen ska jag besöka Almedalen i år men inte för än i September och det var ju alldeles för sent.20140701_082925

Att få sitta med i en panel är både roligt och frustrerande Det finns så mycket att säga men så lite tid. Därför känner jag ett behov av att utveckla mina tankar lite för att om möjligt göra det jag sa mer begripligt.

Det kan knappast ha undgått någon att jag tror på potentialen i resfritekniker. Jag är dessutom övertygad att vi fortfarande har en ganska outvecklad förståelse av hur dessa kan användas. När vi talar om virtuella möten så är vår fokus ofta på vad de inte klarar av och inte det motsatta vilket hade varit mer konstruktivt.

Virtuella möten begränsas först och främst av vår egen förmåga. Allt för ofta sker den första kontakten med ett webbmöte under dåliga omständigheter. Man är ovan med det mötessystem man använder vilket gör att tekniken får en allt för framträdande roll. Dessutom har allt för många också undermålig teknisk utrustning. Visst kan man ha ett webbmöte med datorns inbyggda mikrofonen och högtalaren. Man kan det, på samma sätt som man kan sitta på en träpall och på kontoret. Det funkar hjälpligt men det är ingen bra arbetsmiljö.Vi måste sträva efter bästa möjliga mötesmiljö så att vi hör och ser bra.

Vana, ett bra headset och en bra uppkoppling är grunden för ett bra möte. Ett sätt att skapa vana är att uppmuntra informella möten så som fika möten men också privat användning av mötesystemen.

Ett möte oavsett vilket bygger på informationsutbyte. Inte bara det intellektuella innehållet utan också sådant som handlar om relationer. Vi kan säga att alla möten har två agendor en intellektuell och en social. Den intellektuella är vad vi tror att mötet handlar om och den sociala innehåller allt om förtroende och relationsskapande. Möten har olika tonvikt på respektive agenda. Ett startmöte i ett projekt med nya deltagare skiljer sig mot ett avstämningsmöte senare i samma projeket. Alltid båda agendorna men till olika stor del.

Olika medier har olika socialbandbredd, olika förmåga att överföra det ickeverbala i kommunikationen. Det betyder därför att man gör rätt i att välja mötesform beroende på viken typ av möte man skall ha. Med bandbredd menar jag  att det i första hand handlar om överföringshastighet inte om vad som kan överföras.  Jag drar därför gärna  en parallell med Newtons kraftlagar.

Relationer fungerar som med Newtons kraftlagar sett till den sociala bandbredden i mediet man använder. “Det du vinner i kraft förlorar du i väg” blir för relationsbyggande ”Det du vinner i kraft förlorar du i tid”  Med sämre social bandbredd så behövs det mer tid för den sociala processen. Det är då lite anmärkningsvärt att virtuella möten ofta anses som effektivare efter som det går att begränsa småsnacket, det vill säga gruppbyggandet.

Ett av de största värdena med virtuella möten tycker jag är att de ger förutsättning till kontinuitet i relationer, något som är så exklusivt att vi sällan pratar om det och som tidigare bara var möjligt på kontoret. Det är möjligt att byta de långa flerdagarsmötena med långa resor till tätare men korta möten på distans. Detta skapar utöver rent ekonomiska och miljömässiga besparingar också kontiunuiteten som ger ger projekt med bättre aktualitet för deltagarna och starkare arbetsgrupper.

I praktiken så känner vi inte teknikens begränsningar vad gäller socialitet och samarbete. Många av de åsikter vi idag har om de virtuella mötenas användbarhet tror jag beror på att vi fortfarande är i början av att lära oss. Vi bör därför låta bli att “döma ut bilen som transportmedel så länge vi fortfarande går i bilskola”   Den största begränsningen ligger i vår fantasi och förmåga att utveckla arbetssätten.

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Hållbara möten, Resfriamöten, socialamedier, Tankar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.