Apell för headset

En nyckel till ett lyckat virtuellt möte är ljudet. Bra bild är trevlig och kanske rent av bra men ljudet är en förutsättning. Om vi betraktar ljudet som en arbetsmiljöfråga så är det viktigt att vi anstränger oss både så att vi får ett bra ljud i mötet men också, och det glöms i bland, ser till att de andra deltagarna också får det. genom att använda en bra mikrofon så löser vi det. Ett headset är utan tvekan bäst en brdsmikrofon är den bästa lösningen om man är flera i rummet men det slår aldrig ljudet i ett möte där du sitter ensam och använder hedset. Det du bara får göra i nödfall är att använda den inbyggda mikrofonen i datorn. Det finns förvisso datorer med hyfsat ljud men det är inte en del i et professionellt arbetssätt där vi värnar om de andra deltagarna i mötets arbetsmiljö.

Har gjort e liten Lyncinspelning i en besvärlig ljudmiljö för att demonstrera min tes.

[youtube]https://youtu.be/zldUsVDgIX0[/youtube]

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Hållbara möten, Resfriamöten, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.