”Resfri som möjlighet” turnén har börjat!

Besökte Kiruna och hade förmånen att få hålla ett frukostmöte för företagarna på orten. Har ambitionen att hålla en seminarieserie runt Sverige om resfria möten på temat ”Resfri som möjlighet”. Det är svårt att tänka sig en bättre plats att starta på än just Kiruna. Det blir liksom på allvar om man startar i ena änden.

För mig var det också spännande efter som möten här blir så väldigt förknippade med resor. Det gäller dessutom alla branscher. Hur löser man offentlig service när det är 20mil till vårdcentralen? Det blev följaktligen an bra diskussion efter mitt föredrag.

En upptäckt till som jag inte inkluderat. Jag brukar tala om värden man kan vinna på resfria möten så som tid, ekonomi, miljö och work-life balance. Men måste man åka 20 mil för ett informationsmöte på en hal vinterväg så är också säkerhet ett betydande värde man vinner

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Entreprenörskap, Grön IT, hållbara affärer, Resfriamöten. Bookmark the permalink.

Comments are closed.