Resfri som möjlighet: Att planera och leda resfria möten

Det finns många värden av att samarbeta resfritt. Lägre kostnader, mindre miljömässigt avtryck och effektivare arbetstid så väl som det mer personliga värdet av att kunna spendera mer tid med familj och vänner. Det grundläggande är förstås att värdet av samarbetet inte ska minskar av att det sker på distans. Om vi alla är rimligt tränade så är det sällan ett problem. Lyckade resfria möten är delvis teknik men framförallt ett resultat av medveten planering och genomförande.
Läs hela artikeln på Linkedin

#digitalisering #verksamhetsutveckling #resfriamöten

About Bengt Littorin

https://plus.google.com/u/0/116640494575503023797
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.