Om Taraxacum miljömedia

Döda knubbsälar vid Tjärnömarinbiologiska laboratorium 19881988 så dog sälarna på västkusten och giftalgerna blommade och dödade allt som inte höll sig undan. Själv var jag student och tillbringade sommaren på en fältkurs i Bohuslän. På byggan nere vid vårabåtar så travades de döda sälarna i högar.
Man kan tänka att detta skulle ha präglat en ung marinbiologistudent. Det gjorde det också fast inte sälarna så mycket som media. För emedan sälarna landades på byggan så flockades media som flugor runt om.
Det var en stor mediahändelse förstås, men okunnigheten var lika stor vilket syntes i rapporteringen. Det fanns en handfull journalister som kunde miljöfrågorna men de var inte många på den tiden.
Just där insåg jag att det behövdes, inte bara kommunikationskompetens utan också kunskap om miljö för att kunna kommunicera relationen människa och miljö.
Här föddes iden om en kommunikationsbyrå med inriktning mot miljö och vetenskap.
1990 var studierna slut och samma år så registrerade jag Taraxacum miljömedia.

Till portföljen


Comments are closed.