Resfri, när avstånden inte hindrar


Vad tror du skulle hända i din organisation om avstånd saknade betydelse?
Vilka skulle ni då kunna nå? Vem skulle ni samarbeta med? Vilka kunder skulle ni kunna vinna?
Många organisationer är fångar i sina egna vanor. Men det går att få bättre samarbete och samtidigt spara på utgifter och miljö!

Medan geografiskt avstånd är en begränsning som hindrar oss från att skapa kontinuitet i våra relationer med kunder och andra intressenter så frigör användandet av modern distansmötesteknik oss från rummets begränsningar.

Med webb-seminarier (webinarer och webbsändningar),  video- och webbmöten  så blir vi lika tillgängliga oavsett var de vi vill möta befinner sig! Vi skapar också möjligheten att bygga kontinuitet i våra relationer med kunder och samarbetspartners.

 • En statlig myndighet kan nå alla länsstyrelser med genomgångar av ny lagstiftning utan att belasta någons resbudget.
 • Ett företag kan snabbt och ofta nå kunder och återförsäljare för support och demonstrationer
 • Mötet kräver ingen tid i bilköer, passkontroller eller ens på tåg som går enligt tidtabell.

Värdet av relationen som skapas i regelbundna digitala möten överstiger värdet av det som enstaka fysiska möten klarar av bygga. Det betyder inte att vi skall sluta träffas  fysiskt, bara att vi kan nå mycket längre om vi kombinerar våra medel. Att frigöra sig från rummet är kostnads-, miljö- och resurseffektivt men det kräver att man samtidigt förändrar sitt arbetssätt. Gör man bara det så finns det mycket att vinna!

När ni känner er mogna att sätta igång då kan jag hjälpa er med strategi, planering, utbildning och genomförande.

Exempel på områden där jag arbetar:

 • Strategi för distanssamarbete
 • Göra digitala möten personliga via:
  – Webinarer och Webbsändningar
  – Videokonferens och webbmöten
 • Videodokumentation av fysiska möten och föredrag.
 • Bruksfilm: produktion och utbildning.
 • Videoinstruktioner och e-kurser

 

Lämna ett svar