#SSMW

#ssmw eller Swedish social media webinars är en serie med lunchwebinarer som vi startade hösten 2009 med temat  Socialamedier: affärsnytta. Vi ville undersöka hur socialamedier används i företag och organisationer, men också se vilka visioner det finns för hur de skulle kunna användas. Serien drivs i Samarbete med Sveriges kommunikatörer och det var också på ett erfagrupps möte i deras regi som iden kom upp.

Geodemokratisk

Det fanns då en  stor nyfikenheten och vilsenhet inför hur socialamedier skulle kunna användas strategiskt bland informatörerna i föreningen. Vi såg att alla event som arrangerades runt ämnet snabbt blev överfulla.  Eventen var också ojämt fördelade i landet. Hur tillfredsställer vi behovet av kunskap när Sverige och så stort och dessutom tid och pengar en så begränsade resurs?  Vi som satt där på mötet insåg att vi måste jobba på ett annat sätt om vi menade allvar med att erbjuda alla informatörer tillgång till samma kunskap. Vi ville skapa något som gjorde det lika lätt för informatören Lindesberg och Arvidsjaur att få del av erfarenheten som de i Stockholm, något som var geodemokratiskt.  Detta blev starten för #SSMW.  Förkortningen kom av den hashtag som används på Twitter  för samtalen om dessa event.

Under den tid som gått sedan vi startade så har vi haft många spännande föredrag både av erfarna konsulter och företag som själva kommit en bit på vägen och velat dela med sig av den erfarenheten. Vi har blandat frågeställlningar från offentlig sektor, skola, B2B och mer strategiska överblickar om vad detta egentligen innebär för samtalet med kunder och allmänhet.

Föredragen

Många av webinarerna är inspelade och kan fortfarande ses via länkarna här under.  Vid några av dem så krånglade tyvärr tekniken så att det inte blev någon inspelning.

Gabriel Sundqvist,  24 november 2009

Han berättar om vad som är viktigt att tänka på för att kommunicera framgångsrikt och uppnå goda resultat genom word-of-mouth. Kanaler, metoder och verktyg presenteras och inte minst tid för frågor och med det konkreta tips för dig och din verksamhet.

Ingen inspelning

Jerry Silfwer 15 december 2009

Hur ska vi tänka för att få avkastning på våra investeringar i sociala media? Jerry Silfwer aka. Dr Spinn berättar hur organisationer kan undvika de vanligaste fallgroparna och vad det egentligen innebär att kommunicera strategiskt på den sociala webben.

Doktorspinn aka. Jerry Silfwer december 2009

Marcus Björling 17 februari 2010

Äntligen skall vi få veta hur @SJ_AB tänker med sin närvaro på Twitter och hur framtiden ser ut för deras planer. Detta gör vi med hjälp av Marcus Björling som arbetar med marknadskommunikation på SJ och då bland annat satsningen på sociala medier.

@Sj_ab Kunddialog i Sociala medier

Jacob Lapidus 24 mars 2010

Hur kan den offentliga sektorn möta medborgarna i den digitala världen och göra sin information tillgänglig och användbar? Hur ser strategier och aktiviteter ut som integrerar de nya kanalerna i samtalet med medborgarna? Är vi på väg mot en e-förvaltning där utvecklingen drivs av myndighetsrepresentanter och medborgare tillsammans?

Ingen inspelning

Joakim Jardenberg 11 oktober 2010

Creative commons (CC) och Thincast är temat för dagen när @jocke delar med sig i vår webinarserie. Creative Commons är inte bara gratis bilder från Flickr, det är också ett sätt att skapa större tillgänglighet till det du kommunicerar. Thincast, att kommunicera smalt med film.  När video inte längre bara är Hollywood produktioner så ger det oss helt nya möjligheter att kommunicera.

Ingen inspelning

Mette Ludvigsson 22 oktober 2010

Angereds Närsjukhus är ett nystartat specialistsjukhus som drivs i offentlig regi. Under uppbyggnaden så har man bloggat och drivit en omfattande medborgardialog för att få ta del av befolkningens åsikter och förväntningar på det nya sjukhuset. Mette Ludvigsson berättar om erfarenheterna från detta arbete.

Medborgardialog via socialamedier

Anders Kihl 2 december 2010

Borås Stad har kommit långt i sin användning av socialamedier, därför är det speciellt roligt att Anders Kihl, informatör och webbansvarig där, delar med sig av sina erfarenheter.

Borås stad och socialamedier

Socialamedier med Pedagog Stockholm 17 februari 2011

Denna gång får vi höra hur Pedagog Stockholm som drivs av Stockholms stads utbildningsförvaltning använder socialmedier för att föra ut information till lärarkåren och lyfta det bra jobb som görs ute på skolorna . Eva-Li Littorin projektledare och huvudredaktör samt Pelle Mårtensson videoredaktör, delar med sig av sina erfarenheter

Pedagogstockholm

Kristina Alexandersson 17 mars 2011

Kristina Alexanderson aka. @kalexandersson pratar på temat “Socialamedier i skolan, utmaning och möjligheter. Hur kan man arbeta och vilka är utmaningarna”
Min gissning är att det blir något litet om Creative Commons också efter som Kristina är Creative Commons skolombudsman.

Socialamedier i skolan, utmaning och möjligheter

Ulf Seijmer 30 mars 2011

Fungerar socialamedier i kommunikationen mellan företag? Frågan kommer upp med jämna mellanrum nu tar vi upp den I webinarserien #ssmw. Ulf Seijmer från Induo wireless berättar om hur de använder socialamedier i sin kontakt  med nuvarande och kommande kunder men även med press och opinionsbildare.

Socialamedier i B2B

Sociala Intranät med Pia Melke från SBAB 8 April 2011

Hur kan sociala medier hjälpa organisationen att kommunicera effektivare internt?  SBAB har byggt ett intranät enligt principerna i socialamedier. Pia Melke berättar om värdet av interna bloggar, wikis och mikrobloggar och delar med sig av lärdomar och fallgropar i det arbetet.

Sociala intranät

På spaning från New York med Jerry Silfwer 10 maj 2011

Den 10 maj så kommer Jerry Silfwer aka. Doktorspinn tillbaka och ger oss en spaning om Sociala medier med sitt perspektiv från andra sidan det stora vattnet.

På spaning från New york

Medieormen, om en journalistroll i förändring

Den 30 september  pratade Björn Löfdahl och Tove Svenonius från Sveriges Radio om jounalistik och nyhetsförmedling i ljuset av socialamedier.

Medieormen är Sveriges Radios projekt om medieutveckling, Journalistik 3.0.
Björn är programdirektör och ansvarar för hela Sveriges Radios programproduktion. Tove chef för reportergruppen på Ekot.

Medieormen, om journalistik 3.0

 Karlstad, huvudstad på Facebook

Den 19 oktober pratade Tommy Granqvist om Karlstad och deras proaktivta arbete för att utveckla de olika förvaltningarnas närvaro på Facebook.
Han berättade för oss om erfarenheter, fallgropar och möjligheter från denna massiva satsning. Tommy är kommunikatör med inriktning på sociala medier i Karlstads kommun och leder, följer upp samt ge råd och vägledning till de kommunala verksamheter som vill jobba med socialamedier

Karlstad, huvudstad på Facebook

Webbmöten, webinarer och webbsändningar –
om konsten att bygga kontinuitet i sina relationer

8 februari 2012 på självaste jobbahemmadagen så genomförde vi vårt 15  webinar  med anknytning till detta. Vi titta på mötesteknik online och framförallt förhållningssätt till distansmöten med undertecknad som presentatör.

Vad kan vi göra om avstånden saknar betydelse? Tänk den tanken och fundera vad det skulle betyda för din organisation.

webbmöten, webinarer och webbsändningar

Nytta och framgångsfaktorer med socialaintranät

Den 5 juni pratade Kicka Strandh   om nytta och framgångsfaktorer med Socialaintranät. Utgångspunkten var  forskningsrapporten “De sociala intranätens praxis” som hon är medförfattare
Kicki är kursansvarig för webbredaktörsutbildningen på Mittuniversitetet och  arbetar också som Senior Advisor inom digital kommunikation på Sigma i Sundsvall.

Nytta och framgångsfaktorer med socialaintranät

Vad gör du när trollen tar över på Facebook?

Jacob Lapidus, ansvarig för digitala medier på Gullers Grupp, återbesöker #ssmw för att hjälpa oss att reda ut vad vi kan göra när trollen kommer på besök.
Att kommunicera genom sociala medier leder i de flesta fallen till ökad dialog och positiva effekter för relationen till era målgrupper. Men ibland kommer det in personer som bara vill er illa och biter sig fast så att ingen annan komma till tals. Dina egna kanaler förvandlas till megafoner för negativa budskap som kan vara svåra att tysta.
Hur återfår du kontroll över situationen? Vad bör man göra och vad får man göra?

Om troll på Facebook

#Appell, gör din röst hörd 120919

Det första Appell webinaret med fyra olika föredragshållare.
Åse Lundblad om Lokala skolstyrelser
Lynn Landberg från Geneva USA  En önskan om Vänort i Sverige
Daniel Daboczy om Funded by me
Johan Lange om Luck konceptet
Efter webinaret så gjordews en enkät med deltagarna. Se utvärderingen av webinaret här

Se Inspelningen  här: #Appell 120919

Hur fungerar socialmedíer i kommunikationen mellan företag?

Den 31 oktober var Pernilla Åström med på #SSMW och pratade om socialamedier i B2B.
Pernilla jobbade tidigare med kommunikation på Mynewsdesk och nu som egenkonsult

Om socialamedier i B2B

Om att leda på distans

Den 6 februari så var Eva Fors marknadsdirektör på Microsoft och Daniel Gullstrand från Unionen med och pratade om Ledarskap på distans.  Webbinariet genomfördes i samarbete med Jobbahemmadagen.

Att leda på distans

Social bilddelning och Instagram i marknadsföringen

Med hjälp av Ulrika Enström från Beond Retro och Daniel Wångsten från Hotel Tylösand så har vi pratat om värdet av social bilddelning. Dom representerar två helt olika företag men som har det gemensamt att de engagerat sig i att undersöka möjligheterna med Instagram i sin marknadsföring.

Om social bilddelning

Appell I samtal med medborgarna

Hur utnyttjar myndigheterna socialamedier för att utveckla samtalet med medborgarna? #Appell den 19 mars gav några smakprov. Lars Bodström Konsumentverket, Lars Lundqvist Riksantikvarieämbetet, Fredrik Andersson Länsstyrelsen i Värmland samt Patrik Lindmark Skatteverket berättade om sociala kommunikationsprojekt.

I samtal med medborgarna

Länkade öppna kulturarvsdata

Den 4 oktober handlade #ssmw om öppen data och de möjligheter de bär med sig.
Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetet berättade om möjligheterna med öppen data i allmänhet och kulturarvsdata i synnerhet.
När tidigare instängda databaser öppnas uppstår helt nya möjligheter att koppla ihop information från olika håll. Och med det följer potentiellt ny forskning, mer effektiv handläggning och helt nya tjänster. Riksantikvarieämbetet har drivit dessa frågor inom kulturarvssektorn och har kommit ett stycke på vägen. Med e-tjänsten Kringla.nu finns även möjligheten att se hur länkade öppna data kan fungera för olika användare.

Om Länkade öppna kulturarvsdata (direktinspelning)

Samma föredrag via Youtube

Sociala intranät, bortom hypen vad är nyttan?

Den 6 november handlade #SSMW om sociala intranät. Bortom hypen, vad är nyttan? Katja Norström har varit med och byggt upp Intranätet på Fastighetbyrån. Ett socialt intranät som binder samman fastighetsmäklare i hela Sverige och dessutom har funnits så länge att att vi kan få del, inte bara av visionerna utan också den praktisk erfarenheten. Visioner, vedermödor och affärsnytta.

Om Socialaintranät bortom hypen (direkt inspelning)

Samma föredrag via Youtube

Nyttan med öppna data i Hack for Sweden 11 mars 2014

Vi fortsätter och titta på öppna data. Denna gång så berättar Cecilia Westström från SCB och Johanna Fältström från SMHI om hur öppna data kan göra mer nytta i samhället och om initiativet #hack4swe en  tävling i att utnyttja öppen data med fokus på geografisk information på nya och innovativa sätt.

Nyttan med öppna data (direktinspelningen)

Samma föredrag via Youtube

#SSMW resfriamöten: Om miljöpåverkan av organisationens kommunikation 26 mars

Traditionsenligt på Jobbahemmadagen så har vi ett tema som handlar om värdet av resfriamöten. Ett meta-webbinarium skulle man kunna säga. I år så vågade jag mig tillbaka till mina egna rötter och temat var miljövärdet av resfriamöten.

Med oss så hade vi Prof. Peter Arnfalk från IIIEE i Lund som har forskat länge om just miljövärdet av resfriamöten samt Dag Lunden Miljöchef inom TeliaSonerakoncernen. TeliaSonera var tidigt ute med att använda resfria möten för att minska sin miljöpåverkan och resultaten är imponerande

Tyvärr så blev det ingen inspelning

 

#SSMW Digitalt friluftsliv 3 juni

Medan #SSMW förberede sig för utesäsongen så genomförde vi ett webbinarium om  “Digitalt friluftlsliv, går det?” Jag menar inte e-sport utan om digitala spel som stimulerar utelivet. Med hjälp av Anders Rosenkvist från Friluftsfrämjandet lärde vi oss mer om Geocaching, Turf  och annat som händer både i telefonen och i skogen samtidigt. Vilka kommunikativa möjligheter finns med platser som ger poäng när man besöker dem?

Digitalt friluftsliv (direktinspelning)

Samma föredrag men via Youtube

#ssmw Podcast, radions återfödelse 24 juni

I dag är ljudmedier starkare än någonsin. Enkelheten att konsumera i våra smartphones men också att producera utan stora investeringar gör vår tids radio Podcasten högintressant. Har ni börjat eller funderar ni på att göra?
Mattias Vepsä från ABF berättar om deras arbete med Podcast och ger oss möjlighet att tilsammans fundera över podcastens roll i organisationens mediamix.

Podcast, radions återfödelse (direktinspelning)

Samma föredrag men via Youtube

#SSMW 5år av tankar om socialamedier. 12 dec 2014

Fem år har gått sedan vårt första webbinarium om socialamedier och affärsnytta.Det firade vi med ett extra långt webbinarium den 12 december 2014. Fem år har också inneburit att socialamedier i dag är ett mer eller mindre etablerat sätt att kommunicera i de flesta organisationer. Blev det som vi trodde då? Förmodligen inte, det blir sällan det men vad blev det? Vi tog ett steg tillbaka och funderade över vad socialamedier är idag och vart den sociala webbinteraktionen är på väg att ta oss här näst. Till vår hjälp att fundera över detta hade vi Brit Stakston med. Dessutom medverkade Cecilia Djurberg från Sveriges radio och Ulf Seijmer från Induo.

5år av tankar om socialamedier (direktinspelning)

Samma föredrag men via Youtube

#SSMW Utveckling, demokrati och distansutbildning 3 feb 2014

Distansutbildning är inte nytt. Hermods startade redan i slutet av 1800talet. Men idag är utvecklingen massiv. Allt fler universitet lägger ut föreläsningar och hela kurser på nätet. Nya begrepp som Mooc, Massive Open Online Course och Oer, Open Educational Resources håller på att förändra lärandelandskapet. Nya förutsättningar som ger både ett större utbud och undervisning för de inte tidigare fått chansen. Utbildning oberoende av plats på jorden.
Vi tar hjälp av Ebba Ossiannilsson från CED, Center for Educational Development vid Lunds Universitet som ska ge oss en överblick över vad som händer och dela visioner om vad detta kan innebära för oss i framtiden.

Utveckling, demokrati och distansutbildning (direktinspelning)

Samma föredrag men via Youtube

Lämna ett svar