Mette Ludvigsson

Den 22 0ktober  2010 så berättade Matte Ludvigsson om hur Angeredsnärsjukhus använde socialamedier i sin dialog med brukarna.

Kommentera